נוזל בחלל הרחם שאינו נעלם בזמן טיפולי הפריה – תופעה בלתי מובנת עם טיפול לא ברור