האם נטילת קואנזים 10Q משפרת את התוצאות של טיפולי הפריה חוץ גופית?

האם נטילת קואנזים 10Q משפרת את התוצאות של טיפולי הפריה חוץ גופית?

תוכן עניינים

הירידה בשיעור לידות החי עם העליה בגיל האישה, מיוחסת בעיקר לשיעור הגבוה של ביציות אנופלואידיות (ביציות המכילות מספר כרומוזומים לא תקין) והתמעטות הזקיקים אצל נשים מבוגרות. קבוצת חוקרים מקנדה הראתה בעבר, במודל חיה, כי מתן קואנזים Q10 (CoQ10) שיפר את התוצאות הפריוניות (Fertil Steril. 2009;92(3 suppl 1):S31). לאחרונה פרסמו חוקרים אלה מחקר ראשון, בקבוצה קטנה של נשים, שהראה כי אין הבדל בשיעור לידות החי בין נשים שנטלו CoQ10 בהשוואה לנשים שלקחו פלצבו. עם זאת, לטענת החוקרים מן הראוי להמשיך ולחקור את הערך 

האם נטילת קואנזים 10Q משפרת את התוצאות של טיפולי הפריה חוץ גופית?פרופ' דניאל זיידמן

הירידה בשיעור לידות החי עם העליה בגיל האישה, מיוחסת בעיקר לשיעור הגבוה של ביציות אנופלואידיות (ביציות המכילות מספר כרומוזומים לא תקין) והתמעטות הזקיקים אצל נשים מבוגרות. קבוצת חוקרים מקנדה הראתה בעבר, במודל חיה, כי מתן קואנזים Q10 (CoQ10) שיפר את התוצאות הפריוניות (Fertil Steril. 2009;92(3 suppl 1):S31). לאחרונה פרסמו חוקרים אלה מחקר ראשון, בקבוצה קטנה של נשים, שהראה כי אין הבדל בשיעור לידות החי בין נשים שנטלו CoQ10 בהשוואה לנשים שלקחו פלצבו. עם זאת, לטענת החוקרים מן הראוי להמשיך ולחקור את הערך של נטילת CoQ10 עבור נשים שמעוניינות לשפר את הפריון שלהן.

מה זה CoQ10?


קואנזים Q10 (CoQ10) הינו מרכיב טבעי שמצוי בכל אחד מתאי הגוף. CoQ10 הינו מרכיב חיוני של מערכת הובלת היונים בקרום הפלסמה (PMIT) ושל שרשרת הובלת האלקטרונים בקרום הפנימי של המיטוכונדריה. או במלים פשוטות יותר, CoQ10 הינו מרכיב הכרחי במערכות שאחראיות בין היתר על יצור האנרגיה בתא. בהתאם, האברים בעלי הדרישות האנרגטיות הגבוהות ביותר בגוף מכילים את הריכוזים הגבוהים ביותר של CoQ10. הזדקנות מובילה לירידה ברמות של CoQ10 בגוף.

כיצד CoQ10 יכול לשפר את הפריון?


אנופלואידיה או אי תקינות כרומוזומאלית של הביצית הינה כאמור הסיבה המרכזית של הירידה ביכולת להרות עם הגיל. מקובל ליחס את האנופלואידיה של הביצית כפועל יוצא של חוסר ביצור אנרגיה על ידי המיטוכונדריות. בניגוד לתאים אחרים, הביצית אצל יונקים והעובר הצעיר תלויים לחלוטין בפוספורילציה חימצונית במיטוכונדריה לאספקת האנרגיה שלהן. ישנה על כן עליה בצריכה של ATP בביצית הבוגרת שהינה חיונית ליכולת לעבור הפריה נורמאלית. ישנן עדויות מחקריות על ירידה בפוטנציאל הממברנה ועליה בייצור ה- DNA המיטוכונדריאלי עם הזדקנות הביצית, כנראה בניסיון של התא לפצות על הירידה בייצור האנרגיה בביצית. התוצאה הסופית היא כנראה חוסר באנרגיה החיונית על מנת להבטיח חלוקה (disjunction) נורמלית של הכרומוזומים בעת חלוקת ההפחתה בביצית. הטענה היא, בהתאם, כי נטילת תוספת של קואנזים Q10 (CoQ10) עשויה לשפר את תפקוד המיטוכונדריות ("טחנות הכוח" של התא) בביציות המזדקנות.

מה ההוכחות שנטילת תוספת של CoQ10 משפרת את הפריון?


מרבית ההוכחות באות ממחקר בודד שנערך בעכברות והראה שמתן תוספת של CoQ10 בעכברות זקנות שיפר את התגובה של השחלות לגירוי בעזרת זריקות, העלה את תפקוד המיטוכונדריות בביצית ועיכב את אובדן הזקיקים בשחלה עקב הגיל. אין עדיין הוכחות שהשיפור באיכות הביציות שחל לכאורה בעכברות תורגם לשיפור בהתרבות שלהן בטווח הארוך.

האם יש הוכחות ממחקרים בבני אדם כי נטילת CoQ10 משפרת את הפריון?


מחקר חדש שפורסם באמצע 2014 בדק לראשונה את הערך שבנטילת CoQ10 ב- 27 נשים שעברו טיפולי הפריה. המטרה של המחקר החדש הייתה לבדוק האם שיעור הביציות שנמצאו אנופלואידיות (מספר כרומוזומים לא תקין) לאחר המיוזה (חלוקה ההפחתה) בטיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) עם הזרקת הזרע לביצית (ICSI) שונה בנשים שטופלו עם CoQ10 מול אלו שקיבלו פלצבו. המחקר שנערך היה אקראי, מבוקר פלצבו וכפול סמיות. כלומר, למרות המספר הקטן של המשתתפות במחקר היה למחקר יתרון מהותי בכך שגם האישה וגם החוקרים לא ידעו אם האישה נוטלת באמת את תרופת המחקר, CoQ10, או טבליה שאינה מכילה דבר (פלצבו).
השערת המחקר הייתה שמתן CoQ10 במשך חודשיים, לפני ותוך כדי טיפול הפריה, ישפר את יצור האנרגיה בביצית ויפחית את כמות רדיקלי החמצן החופשיים, וכתוצאה מכך יפחת שיעור הביציות האנופלואידיות (ביציות לא תקינות כרומוזומאלית).
המחקר כלל 27 נשים בנות 35-43 שנה. הנשים נטלו, במשך חודשיים לפני ובעת טיפולי ההפריה, 600 מ"ג של CoQ10 או מספר דומה של קפסולות המכילות פלצבו. על מנת לבדוק את שיעורי האנופלואידיות לאחר המיוזה של הביצית נטלו החוקרים ביופסיה מהגוף הפולארי של הביצית (הגופיף שנפלט מהביצית לאחר חלוקת ההפחתה ומכיל את המחצית השניה של זוגות הכרומוזומים שהביצית כבר אינה זקוקה להם לפני שהיא מופרית על ידי הזרע ומקבלת ממנו סט נוסף של כרומוזומים). הכרומוזומים שמצויים בגוף הפולארי נבדקו במחקר זה בבדיקה גנטית חדשנית ומדוייקת, comparative genomic hybridization (CGH).

המחקר הופסק לפני המועד המתוכנן, כלומר לפני שגיוס הנבדקות הסתיים, עקב חששות חדשים ביחס לבטיחות של ביצוע הביופסיה של הגוף הפולארי מהביצית והשפעתה על איכות העובר וההשתרשות שלו. במקור, חישובים סטטיסטים הראו כי על מנת להוכיח תועלת בעלת מובהקות ססטיסטית של מתן CoQ10 יזדקקו החוקרים ללפחות 27 נשים בכל אחת משתי זרועות המחקר, כלומר סה"כ 54 נשים. בפועל הופסק המחקר לאחר שרק מחצית ממספר הנשים המתוכנן קיבלו את תרופת המחקר, 12 נשים קיבלו CoQ10 ו- 15 נשים נטלו פלצבו. את מחזור טיפול ההפריה, מהביופסיה של הגוף הפולארי ועד שלב החזרת העוברים, סיימו 24 נשים, 10 נשים בלבד שקיבלו CoQ10 ו- 14 שקיבלו פלצבו. הגיל הממוצע, ערכי ה- FSH הבסיסיים, רמות האסטרדיול והפרוגסטרון המירביות, כמו גם סך כמות היחידות של מנופיור שהנשים קיבלו – היה דומה בשתי קבוצות המחקר.

שיעור האנולפואידיה (ביציות לא תקינות כרומוזומאלית) היה 46.5% בקרב הנשים שנטלו CoQ10 לעומת 62.8% בקבוצת הביקורת. שיעוק ההריונות הקליני היה 33% בקבוצה שקיבלה CoQ10 ו- 26.7% בקבוצת הביקורת. שיעור לידות החי בסיום המחקר היה דומה מאד בשתי הקבוצות, 25% בקרב הנשים שנטלו CoQ10 מול 26.7% בנשים שנטלו פלצבו.

מסקנת החוקרים הקנדים הייתה שלא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית במשתני התוצאה של המחקר בין נשים שנטלו CoQ10 לאלו שקיבלו פלצבו. אבל, המחקר היה בסופו בעל גודל מדגם לא גדול מספיק על מנת לזהות הבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית בשיעורי האנופלואידיה.

Bentov et al. Coenzyme Q10 Supplementation and Oocyte Aneuploidy in Women Undergoing IVF–ICSI Treatment. Clinical Medicine Insights: Reproductive Health 2014:8;31–36.
האם מומלץ לנשים שעוברות טיפולי פריון ליטול CoQ10?
אין כיום הוכחות שנטילת CoQ10 משפרת את הפריון של האישה. כפי שפורט למעלה, המחקר היחיד שבוצע בנשים כלל רק 10 נשים שנטלו CoQ10 ולכן נראה שלא היה מספיק גדול על מנת ללמד על היעילות של נטילת CoQ10. גם המחקרים בעכברות קטנים בהיקפם ונעדרים מחקרי תיקוף.
עם זאת, לאור חוסר היכולת שלנו להשפיע בדרכים אחרות על הירידה בתקינות הכרומוזמאלית של הביציות עם הגיל ובהתחשב בטענתם של חוקרים כי נטילת CoQ10 יכולה אולי לשפר את ייצור האנרגיה על ידי המיטוכונדריות שבביצית, הרי שלא נראה שנטילת התוסף משוללת היגיון לגמרי, למרות העדר כל הוכחה שהדבר בעל תועלת.
אין כמובן בנמצא מחקרים שעונים אל השאלה: באיזה מינון ולכמה זמן כדאי לקחת את התוסף או האם העלות הלא מבוטלת מצדיקה את התועלת, שבשלב זה טרם הוכחה. החוקרים הקנדים סבורים על בסיס שני המחקרים הקטנים שלהם, שיתכן ונטילת CoQ10 במשך חודשיים מספיקה על מנת לתקן את המצב האנרגטי של הביצית, אך נראה שנדרשת תקופה ממושכת בהרבה של נטילת CoQ10 על מנת לתקן את ההשפעה של הגיל על המנגנון שאחראי על המיוזה (הפרדת הכרומוזומים) בביצית. כמובן שנצטרך להמתין למחקר נוסף שיבדוק טענה זו.

פרופ' דניאל זיידמן
פרופ' דניאל זיידמן

רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ-גופית במרכז הרפואי אסותא , תל אביב

פרופסור חבר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. חבר בצוות הניהול של היחידה להפריה חוץ-גופית.

אהבתם? שתפו את המאמר >>
Facebook
Twitter
Email
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:
רוצים להתייעץ עם פרופ׳ זיידמן?
השאירו פרטים, ונחזור בהקדם: