מה הם "שברים" או פרגמנטים הנצפים בעובר?

מה הם "שברים" או פרגמנטים הנצפים בעובר?

תוכן עניינים

כאשר מעריכים את איכות העוברים, אחד הקריטריונים שמשמשים לקביעת איכות העובר הוא אחוז השברים (הפרגמנטים) בעובר. פרופ' זיידמן מסביר את המושג בכתבה הבאה.

מה הם "שברים" או פרגמנטים הנצפים בעובר?
פרופ' דניאל זיידמן


כאשר מעריכים את איכות העוברים, אחד הקריטריונים שמשמשים לקביעת איכות העובר הוא אחוז השברים (הפרגמנטים) בעובר. עובר שעד 20% משטחו מכוסה בשברים נחשב עובר באיכות טובה, בעוד שעובר עם מעל 50% שברים נחשב עובר באיכות נמוכה, כלומר עובר שהסיכוי שלו להשתרש נמוך. אחוז השברים נחשב לקריטריון השני בחשיבותו להערכת לאיכות העוברים, שני רק לקצב חלוקת התאים, כאשר אנחנו מצפים שהעובר יהיה בן 2 תאים תוך 30 שעות ובן 4 תאים תוך 45 שעות. קצב חלוקת תאים התואם לגיל ההיריון, ומיעוט או העדר שברים, מעיד על עובר איכותי, כלומר כזה שיש סיכוי גבוה שהחזרתו תסתיים בהיריון.
מדד נוסף להערכת מצב העובר, מעבר לשברים של הציטופלסמה, הוא הנוכחות של גרגור גס (גרנולציה) בתאים עצמם. מקובל לחשוב שמקור הגרגור הוא שאריות של אואופלסמה או שרידי תאי קורונה שהצטברו בחלל הפריויטלני (PVS) עוד לפני יצירת העובר.
לעובר עם מעט שברים יש גם סיכוי גבוה לשרוד את התהליך של הקפאה והפשרה, בעוד שנדיר שעובר עם אחוז גבוה של שברים ישרוד את תהליך ההקפאה וההפשרה. בהתאם, נהוג להחזיר לרחם או להקפיא בעיקר את העוברים האיכותיים ביותר, כלומר אלו שקצב חלוקת התאים שלהם תואם את גיל ההיריון ואחוז השברים שלהם נמוך.


האם נוכחות שברים בעובר תשפיע על ההחלטה האם להקפיא אותו?


עוברים שאינם מתחלקים בקצב נכון או שאחוז השברים שלהם גבוה לא ישרדו את תהליך ההקפאה וההפשרה ומקובל על כן להימנע מלהקפיא אותם. הדבר הוא לעתים למורת רוחם של בני הזוג שמאוכזבים מכך שלא הוקפאו עבורם עוברים. אך יש לזכור, שלמרות שתהליך ההחזרה של עוברים שהוקפאו פשוט יחסית, הרי שהוא גוזל מבני הזוג זמן לא מבוטל, מצריך לעתים נטילת הורמונים וכרוך בעלויות למערכת ולבני הזוג. ברור שאם האמבריולוגית יודעת ברמת סבירות גבוה, שהסיכוי של עוברים עם אחוז שברים גבוה לשרוד את תהליך ההקפאה, להשתרש ברחם וליצור ילוד בריא הוא מאד נמוך, ספק אם זה לטובת בני הזוג להתעקש ולהקפיא עוברים באיכות נמוכה מסוג זה.
מה הם השברים שנצפים בעובר?
חושבים שהשברים (פרגמנטים) הם מבנים הנמצאים בין התאים וכוללים גרנולות וסיבים בין הקרום של התא למעטפת של העובר, או שרידים של חתיכות ציטופלסמה שעברו ניוון והוצאו מתוך התאים מסיבה לא ידועה. העובדה שאצל מטופלות מסויימות, מוצאים בטיפולים חוזרים של הפריה, עוברים עם אחוז שברים מאד גבוה בעוד שאצל אחרות באופן קבוע משיגים עוברים באיכות גבוהה ללא שברים, מרמז שהשברים נובעים מפגם בביציות. ניסיון להפרות ביציות של נשים עם אחוז שברים גבוה בעזרת זרע של תורם, מראה לעתים קרובות שאחוז השברים בעוברים נותר גבוה, מה שמורה שהבעיה כנראה לא קשורה לזרע של בן הזוג.


האם שברים בעובר יכולים להעלם?


יש עדויות מסרטוני וידיאו שמתעדים את התפתחות העובר באופן רציף, ששברים יכולים להופיע ביום 2 או 3 לחיי העובר, ואח"כ להעלם בשלבי ההתפתחות והחלוקה המאוחרים יותר של העובר. הדבר כמובן מצביע עד כמה מוגבלת ההבנה שלנו ביחס למשמעות המורכבת של נוכחות שברים בעובר. לא ברור כיום, האם עובר שבמהלך ההתפתחות שלו במעבדה אחוז השברים שלו פחת, הפך להיות איכותי יותר.


מה גורם להיווצרות השברים בעובר?

התיאוריה המקובלת ביותר ביחס להיווצרות שברים בעובר מיחסת תפקיד מרכזי לפגם בביציות. אבל, אין למעשה הוכחות ברורות לתיאוריה זו ולכן יש לשקול תיאוריות נוספות. הוצע שאולי חשיפה של הביציות למספר גדול באופן לא טבעי של זרעונים עלול להיות הגורם. בהפריה הביצית נחשפת לעד 100,000 זרעונים לעומת מספר קטן בהרבה בהפריה טבעית. כיום התיאוריה הזו לא מקובלת מאחר והוכח ששברים מתפתחים באותה מידה גם לאחר שהביצית הוזרקה עם זרעון בודד (ICSI). יתכן והעובדה שהעוברים גדלים בתוך סביבה מלאכותית מסבירה את הופעת השברים. יש לזכור שנוזל התרבית בו גדלים העוברים (המדיה) מהווה רק חיקוי לא מושלם לנוזלים בחצוצרה, היכן שההפריה מתרחשת באופן טבעי והיכן שהקדם עובר מתפתח באופן נורמאלי. נעשים כל העת מאמצים לפתח נוזלי תרבית מתאימים יותר. יש הטוענים שהטיפול הטוב יותר כיום בעוברים במעבדה, כלומר החשיפה לתנאים יציבים יותר מבחינת הטמפרטורה והחומציות למשל, הפחיתה את שיעור העוברים עם שברים.


מה ניתן לעשות אם יש שברים בעובר?


מלבד לשאוף לתנאי תרבית טובים יותר לעוברים, שאולי ישפיעו על אחוז השברים, אין הרבה מה שניתן לעשות כדי למנוע התפתחות של שברים בעובר. לא דווח עד כה על שיטה שיכולה למנוע או להפחית את התפתחות השברים. יתכן שגידול העוברים עד יום 5 (שלב הבלסטוציסט) תסייע בהערכת איכות העוברים בנשים עם שברים, למרות שדווקא עוברים באיכות נמוכה (עם אחוז שברים גבוה) פחות נוטים להתפתח במעבדה עד שלב זה.

האם ניתן להוציא את השברים מהעובר?


בעבר נעשו ניסיונות ליצור חור בדופן הקרום שמקיף את העובר ולשאוב מתוכו בעזרת מחט דקיקה את שברי הציטופלסמה. באופן טכני הוכח שהדבר אפשרי ושבסיום הפעולה "מראה" העובר איכותי יותר. בהתאם, יש מי שקורה לפעולה זו "מיקרומניפולציה קוסמטית." מספר מחקרים הראו גם שפעולה זו אולי משפרת לא רק את מראה אלא גם את איכות העובר, כלומר מעלה את הסיכוי שלו להשתרש. תצפיות אלה מעלות שאלה ביחס להשפעה השלילית של עצם נוכחות השברים בעובר על הסיכוי של העובר להשתרש. עם זאת, אין כיום מחקרים אקראים טובים בנושא זה, ולכן לא מבצעים כיום באופן שגרתי שאיבה של שברים מתוך העובר אלא ממתינים לפרסום מחקרים איכותיים ומבוקרים בנושא זה.


Halvaei I, Khalili MA, Safari S, Esfandiari N. Ongoing Pregnancies following Cosmetic Micromanipulation of Preimplantation Embryos in Patients with Implantation Failure. Case Rep Med. 2015;2015:734793.

האם יש קשר בין פרגמנטציה בזרע לבין פרגמנטים (שברים) בעובר?


מבחן לשברים (פרגמנטציה) ב- DNA של הזרע בודק למעשה האם יש נזק לחומר הגנטי של הזרע. כאשר אחוז הפרגמנטציה עולה על 30% יתכן קושי משמעותי להרות, אפילו בטיפולי הפריה. הבדיקה לא מהווה כיום חלק מבדיקת הזרע השגרתית, ויש עדיין מחלוקת ביחס לאמינות שלה, כלומר ליכולת שלה להעיד על קושי אפשרי להרות אפילו בטיפולי הפריה. שיעור הפרגמנטציה ב- DNA של הזרע עולה עם הגיל, אצל מעשנים, בנוכחות זיהום כרוני בבלוטת הערמונית (הפרוסטטה), ובחשיפה לחום רב או לכימיקלים רעילים. יש תקווה, לא מוכחת בברור, שמתן נוגדי חימצון לגבר עשוי לצמצם את שיעור הנזק בזרע ולשפר את הסיכוי להיריון. אין עדיין הסכמה ביחס לקשר בין שיעור הפרגמנטציה ב- DNA של הזרע לאיכות העוברים.

מה היא שיטת דרוג איכות עוברים ביום 2-3 הנהוגה באסותא רמת החייל?


דרוג עוברים יום 2-3 :
A –
• מספר התאים תואם למספר השעות שעברו מביצוע ההפריה.
• חלוקת תאים סימטרית.
• ללא שברים.
• ללא גרנולציה של הציטופלסמה בתאים וללא ואקואולות .
B –
• מספר התאים תואם מספר השעות שעברו מביצוע ההפריה.
• חלוקת התאים סימטרית / או אסימטריה קלה.
• עד 20% שברים מכלל חלל העובר.
• ללא גרנולציה או ואקואולות בתאים.
C –
• מספר התאים אינו תואם את מספר השעות שעברו מביצוע ההפריה.
• תאים אסימטרים
• בין 20%-50% שברים מכלל חלל העובר.
• גרנולציה חלקית,ואקואולות בחלק מהבלסטומרים.
• בדרוג זה לגבי כל אפשרות יתכן ו / או.

D –
• מספר התאים אינו תואם את מספר השעות שעברו מביצוע ההפריה.
• מעל 50% שברים בחלל העובר.
• קיימת גרנולציה ביותר מ50% מהתאים.
• קימות ואקואולות במעל 50% מהתאים.
• בדרוג זה לגבי כל אפשרות יתכן המצב של ו / או.

פרופ' דניאל זיידמן
פרופ' דניאל זיידמן

רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ-גופית במרכז הרפואי אסותא , תל אביב

פרופסור חבר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. חבר בצוות הניהול של היחידה להפריה חוץ-גופית.

אהבתם? שתפו את המאמר >>
Facebook
Twitter
Email
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:
רוצים להתייעץ עם פרופ׳ זיידמן?
השאירו פרטים, ונחזור בהקדם: