עישון סיגריות בעת האחרונה והשפעתו על תוצאות טיפולי הפריה חוץ גופית.

עישון סיגריות בעת האחרונה והשפעתו על תוצאות טיפולי הפריה חוץ גופית.

תוכן עניינים

במחקר החדש בדקו החוקרים מה הקשר בין עישון סיגריות לאחרונה על ידי נשים ובני זוגם על תוצאות טיפולי הפריה חוץ גופית. החוקרים מצ'ילה בדקו באופן פרוספקטיבי 166 זוגות שעברו טיפולי הפריה. הנשים דיווחו על עישון לפני הטיפול.על מנת להעריך את שיעור החשיפה לאחרונה של הנשים לעישון החוקרים בדקו בבדיקת דם ובנוזל שנשאב מהזקיקים בשחלות את רמות הקוטינין, תוצר פרוק של ניקוטין.
החוקרים מצאו כי גם לאחר תיקון עבור השפעת גיל האישה, היה קשר בין עליה ברמות הקוטינין בנוזל הזקיקים וירידה במספר הביציות שנמצאו בזקיקים. עישון על ידי בן הזוג הפחית באופן מובהק את שיעור לידות החי מ- 21.1% ל- 7.8% בלבד. היה מתאם בין רמות הקוטינין בדם ובנוזל הזקיקים.
מסקנת החוקרים הייתה שעישון בסמוך לטיפול על ידי בן הזוג היה קשור בירידה משמעותית בשיעור לידות החי, גם לאחר תיקון עבור משתנים משפיעים אחרים. עישון לאחרונה על ידי האישה נמצא קשור באופן מובהק עם ירידה במספר הביציות שנשאבו. במחקר זה לא נמצאה השפעה שלילית של עישון על ידי האישה על שיעורי ההשרשה.

דיון

עישון מוכר כיום כמזיק לבריאות וכגורם העיקרי לתמותה שניתנת למניעה. מחקרים אפידמיולוגים רבים מורים שעישון בקרב נשים בגיל הפריון מאריך את הזמן עד השגת הריון ומפחית את הסיכוי לשאת בהצלחה הריון. יש קשר חזק בין עישון וירידה בפריון, כמו גם הקדמת גיל המנופאוזה. סיכום של כלל הספרות המדעית מורה כי עישון הינו בעל השפעה שלילית מובהקת, אם כי לא גדולה, על הזמן עד להריון במחזורים טבעיים. הדבר בה לידי ביטוי בעיקר בקרב מעשנות כבדות.
טיפולי הפריה חוץ גופית מהווים מודל מעניין להערכת השפעת עישון על הפריון. עבור נשים מעשנות נמצאו שיעורי הפריה נמוכים יותר, ירידה במספר הביציות שהושגו, שיעורים נמוכים של הריונות שהסתיימו במועד, ועליה בשיעורי ההפלות העצמוניות. הוצע כי ההשפעה השלילית של עישון על תוצאות של טיפולי הפריה חוץ גופית נובעת מירידה במספר הביציות ובאיכותן, דבר שכנראה מוביל לשיעור גבוה של הפלות עצמוניות.
ייחודו של המחקר החדש בכך שנעשתה הערכה אובייקטיבית, אם כי קצרת טווח (18-20 שעות), של החשיפה של המטופלות לעישון (פעיל וסביל) בעת טיפולי ההפריה — בעזרת מדידת רמות הקוטינין בנוזל הזקיקים. נמצא שרמות הקוטינין בנוזל הזקיקים היו במתאם למספר הסיגריות שהנשים דיווחו כי עישנו וגם במתאם לרמות הקוטינין בדם. במחקר גם נעשה תיקון עבור משתנים משפיעים שקשורים לעישון, כמו משקל מתוקן לגובה (BMI) וצריכת אלכוהול וקפה. הממצא, כי עישון לאחרונה קשור בירידה במספר הביציות שנשאבו, נמצא בהסכמה לתוצאות של מחקרים קודמים. הוצע כי תופעה זו נובעת מהשפעה מצטברת של עישון לאורך הזמן שגורמת לפגיעה ברזרבה השחלתית.
תוצאות המחקר הנוכחי מורות כי עישון לאחרונה, בדומה לגיל, הינו בעל השפעה שלילית משמעותית על מספר הביציות שנשאבות. לא נמצא במחקר הנוכחי קשר מובהק בין עישון על ידי המטופלות וירידה בשיעור ההריונות שהסתיימו במועד. אבל, בלי תלות לעישון על ידי המטופלת, עישון על ידי בן הזוג נמצא בקשר עם ירידה בשיעור ההריונות שהסתיימו במועד. הסבר אפשרי לתצפית זו מסתמך על כך שהחומר הגנטי (DNA) של הזירעון רגיש יותר לנזק סביבתי מאשר ה-DNA של הביציות, ונראה שלביציות כושר טוב יותר לתיקון של ה- DNA. יתכן על כן שבהשפעת העישון חומר גנטי פגום שמקורו באבא עובר לעובר.

שעורי ההשרשה היו נמוכים יותר


שעורי ההשרשה היו נמוכים יותר בקרב נשים שנחשפו לעישון על ידי האישה בהשוואה לנשים שלא עישנו לאחרונה, וההבדל כמעט הגיע למובהקות. דווח כי הירידה בשיעורי ההשרשה יכולה לנבוע מפגמים בעובר עצמו או בשל הפרעה לרירית הרחם. החוקרים סבורים כי הפגיעה של עישון הסיגריות בסיכוי להרות נובע לא מהפרעה להתפתחות העובר אלא מפגיעה בתהליך ההשתרשות עצמו. תמיכה לדעה זו באה ממחקרים בנשים שעברו טיפול עם תרומת ביציות, היכן שאצל מעשנות כבדות נמצאה הפרעה בהשתרשות העוברים מתרומה ברירית הרחם.
מחקר חדש סיכם לאחרונה את הממצאים של 21 מחקרים שבדקו את ההשפעה של עישון על תוצאות טיפולי הפריה חוץ גופית (Human Reproduction Update 2009;15:31–44). החוקרים מצאו כי בקרב מטופלות שעישנו היה בכל מחזור הפריה סיכוי נמוך בחצי ללידת חי, סיכוי נמוך בחצי להריון קליני, סיכון גבוה פי שלוש להפלה עצמונית וסיכון גבוה פי 16 להריון חוץ רחמי. מסקנת החוקרים הייתה שקיימת עדות חד משמעית ביחס להשפעה שלילית על עישון סיגריות על תוצאות קליניות של טיפולי הפריה, ולכן יש להציג את הנתונים הללו בפני מטופלים שעוברים טיפולי הפריה על מנת להבטיח שיעורי הצלחה מיטביים.שעורי ההשרשה היו נמוכים יותר

פרופ' דניאל זיידמן
יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית
אחראי יחידת המחקר, אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר

Fuentes et al. Recent cigarette smoking and assisted reproductive
technologies outcome. Fertil Steril 2008

פרופ' דניאל זיידמן
פרופ' דניאל זיידמן

רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ-גופית במרכז הרפואי אסותא , תל אביב

פרופסור חבר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. חבר בצוות הניהול של היחידה להפריה חוץ-גופית.

אהבתם? שתפו את המאמר >>
Facebook
Twitter
Email
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:
רוצים להתייעץ עם פרופ׳ זיידמן?
השאירו פרטים, ונחזור בהקדם: