שיעורי ההיריון מצטברים, השפעת גיל האב, מתן אספירין או מטפורמין

שיעורי ההיריון מצטברים, השפעת גיל האב, מתן אספירין או מטפורמין

תוכן עניינים

ישראל מתגאה בשיעור הגבוה של טיפולי הפריה חוץ גופית שניתנים בה, כאשר 3.6% מהילדים שנולדים בישראל כיום הם תולדה של טיפולי הפריה מוצלחים. לאור הכיסוי הביטוחי הנדיב שניתן לטיפולי פריון לזוגות בישראל, קיים בישראל מצב ייחודי בו זוגות רבים יכולים להרשות לעצמם כלכלית, יותר מאשר בכל ארץ אחרת, להתמיד בטיפולי הפריה עד אשר יושג ילוד בריא. נשאלת השאלה האם גישה זו של התמדה בטיפולים מוצדקת או שיש לעודד את הזוגות לבחון אפשרויות טיפול אחרות, כמו אימוץ, במידה ולא הושג היריון לאחר מספר גדול של טיפולי הפריה.


זוגות להם ניתנים טיפולי הפריה חוץ גופית בחינם הם בעלי סיכוי גבוה מאד להשיג לידת חי תוך 4 שנים.

ישראל מתגאה בשיעור הגבוה של טיפולי הפריה חוץ גופית שניתנים בה, כאשר 3.6% מהילדים שנולדים בישראל כיום הם תולדה של טיפולי הפריה מוצלחים. לאור הכיסוי הביטוחי הנדיב שניתן לטיפולי פריון לזוגות בישראל, קיים בישראל מצב ייחודי בו זוגות רבים יכולים להרשות לעצמם כלכלית, יותר מאשר בכל ארץ אחרת, להתמיד בטיפולי הפריה עד אשר יושג ילוד בריא. נשאלת השאלה האם גישה זו של התמדה בטיפולים מוצדקת או שיש לעודד את הזוגות לבחון אפשרויות טיפול אחרות, כמו אימוץ, במידה ולא הושג היריון לאחר מספר גדול של טיפולי הפריה.מטרתם של החוקרים מהמרכז הרפואי שיבא היה לעקוב במשך שבע שנים אחר קבוצה של מטופלים צעירים (גיל האישה פחות מ- 35 שנה), שלא הרו מעולם בעבר ופנו לטיפול הפריה חוץ גופית ראשון. המעקב העלה מספר ממצאים מעניינים.   רשאית, בתקופת המעקב 95.5% מהזוגות השיגו היריון ו- 89.6% מהזוגות הצליחו להגיע ללידת חי. שנית, מקרב זוגות אלה, 81.3% מהזוגות השיגו את ההיריון תוך 4 שנים ו- 85.1% תוך 8 טיפולי הפריה. מעניין שאחוז הזוגות שהשיגו היריון במחזור השמיני נותר גבוה יחסית (25%) והיו זוגות שהשיגו את ההיריון רק במחזור ה- 19.ראוי לציון שמתוך 134 הזוגות שנכללו במעקב רק 14 (10.4%) לא זכו ללידת חי. מקרב זוגות אלה ארבעה עדיין עוברים טיפולים וחמישה בחרו לאמץ תינוק. שניים מהזוגות התגרשו במהלך שבע שנות המעקב ורק שלושה זוגות (1.8%) ויתרו על הורות.מסקנת החוקרים הייתה שכאשר מאפשרים לזוגות צעירים להתחיל טיפולי הפריה ללא מכשולים כלכליים, ניתן לעודד אותם בכך שיש להם סיכוי מצוין (בערך 90%) להשיג לידת חי תוך 4 שנים. הסתבר גם שכאשר מאפשרים טיפולי הפריה, בעלות נמוכה, מעט מאד זוגות בוחרים להפסיק את הטיפול לפני השגת לידת חי.Lande et al. Couples offered free assisted reproduction treatment have a very high chance of achieving a live birth within 4 years. Fertil Steril 2010 Jul 14.(הכין: פרופ' דניאל זיידמן) 


שיעורי ההיריון המצטברים לאחר טיפול עם השראת ביוץ והזרעות.
 

החוקרים מישראל בדקו את התוצאות של 2,717 מחזורי טיפול עם השראת ביוץ בעזרת זריקות גונדוטרופינים והזרעה תוך רחמית (IUI) בקרב 1,035 נשים שטופלו בשתי מרפאות פריון של אחת מקופות החולים. נמצא כי היריון הושג כבר במחזור הראשון אצל 16% מהמטופלות.  שיעור ההיריון המצטבר בשלושה מחזורים היה 39% ולאחר שישה מחזורים של השראת ביוץ עם הזרעה 58% מהנשים הרו.  כצפוי, שיעור ההריונות ירד באופן דרמטי עם העלייה בגיל, ומעל גיל 40 שנה רק כ- 5% מהנשים הרו בכל מחזור טיפול. הצלחת הטיפול הושפעה גם מהגורם לאי-פריון, כאשר שיעורי ההיריון המצטברים הגבוהים ביותר הושגו בקרב נשים עם הפרעה בביוץ והנמוכים ביותר בנשים עם חסימה של אחת החצוצרות.על בסיס תוצאות המחקר החוקרים ממליצים לשקול הפניית נשים לטיפול עם הפריה חוץ גופית לאחר שלושה מחזורי טיפול כאשר האבחנה היא בעיה מכאנית ולאחר ארבעה מחזורי טיפול במקרה של אי פריון מסיבה משולבת. החוקרים גם ממליצים להימנע מיותר משני טיפולים עם השראת ביוץ והזרעה עבור נשים בנות יותר מ- 40 שנה. Farhi J Cumulative clinical pregnancy rates after COH and IUI in subfertile couples.Orvieto R.Gynecol Endocrinol. 2010;26:500-4.  (הכין: פרופ' דניאל זיידמן)


השפעת גיל האב על תוצאות טיפולי פריון מתקדמים.

קיימת כיום הכרה נרחבת בדבר ההשפעה האדירה של גיל האישה על תוצאות טיפולי פריון והפריה. לעומת זאת, רק מחקרים מועטים בדקו את ההשפעה של גיל האב על תוצאות טיפולי פריון מתקדמים. יש כיום עניין גובר בנושא, לאור הנטייה של זוגות בחברה המודרנית לדחות את הגיל בו הם בוחרים להביא לעולם ילדים.  מחקר צרפתי גדול הראה בעבר כי הירידה בשיעורי ההיריון בקרב נשים עם בני זוג מבוגרים מושפע במידה רבה מהירידה בתכיפות קיום יחסי מין עם העלייה בגיל הגבר.החוקרים מהמרכז הרפואי כרמל, שבחיפה, ערכו סקירה סדורה של הספרות הרפואית שבדקה תוצאות של טיפולי הפריה חוץ גופית בקשר לגיל האב. בעשרת המחקרים שנכללו בסקירתם לא נמצא מתאם בין גיל מתקדם של האב ושיעורי ההפריה, ההשרשה, ההיריון, ההפלות או לידות החי. נמצא גם שגיל האב לא משפיע על איכות העוברים בשלב החלוקה בו הם בד"כ מוחזרים לרחם (יום 2-3). אבל, כן נמצאה ירידה מובהקת בשיעור יצירת הבלסטוציסטים (עוברים בני 5-6 ימים) בקשר עם עליה בגיל האב. הדבר משקף לדעת החוקרים שיפעול של הגנום הזכרי בעובר. מלבד נפח, המאפיינים של הזרע, כגון תנועתיות, ריכוז ומורפולוגיה לא פחתו עם הגיל. מסקנת החוקרים הייתה שאין עדויות מספקות שמורות על השפעה שלילית של גיל האב על הצלחת טיפולי הפריה. עם זאת, נדרשים מחקרים נוספים, עם מתודולוגיה קפדנית יותר, שיבחנו נושא חשוב זה. Dain et al. The effect of paternal age on assisted reproduction outcome. Fertil Steril 2010 Oct 6.(הכין: פרופ' דניאל זיידמן)


מתן אספירין במינון נמוך לא מונע סיבוכים של יתר לחץ דם בהיריון בקרב נשים שהרו בטיפולי הפריה חוץ גופית. 

קיימת טענה כי טיפול עם מינון נמוך של אספירין יכול לשפר את העיצוב מחדש (remodelling) של העורקים הספיראליים בשלב מוקדם של התפתחות השליה (placentation) וכך למנוע בהמשך ההיריון סיבוכים שקשורים ליתר לחץ דם.  במחקר שנערך בפינלנד בדקו החוקרים האם טיפול עם אספירין במינון נמוך, שמותחל עוד לפני תחילת ההיריון, מפחית את שיעור הסיבוכים שנובעים מיתר לחץ דם בהיריון בקבוצה לא נבחרת של נשים שהרו בעזרת טיפולי הפריה (IVF and ICSI). החוקרים נתנו באופן אקראי וסמוי 100 מ"ג של אספירין או פלצבו מידי יום ל- 487 נשים שעברו טיפולי הפריה, החל ביום הראשון של הגירוי השחלתי עם זריקות גונדוטרופינים. נשים שהרו המשיכו ליטול את התרופה עד ללידה. סה"כ 107 מטופלות (52 עם אספירין ו- 55 עם פלצבו) חוו לידת חי ונכללו במחקר המעקב.  החזרת עוברים ארעה ב- 227 (94%) מהנשים שנטלו אספירין ו- 229 (93%) מהנשים בקבוצת הפלצבו. שיעור לידות החי היה דומה בנשים שנטלו אספירין (22.9%) או פלצבו (24.0%). השיעור הכולל של סיבוכי יתר לחץ דם בהיריון לא היה שונה סטטיסטית, 15.4% (8/52) בקבוצת האספירין ו- 18.2% (10/55) בקבוצת הפלצבו.  היו שני מקרים של רעלת היריון חמורה בקבוצה האספירין ושלושה מקרים בקבוצת הפלצבו.מסקנת החוקרים הייתה שאין הבדל בעל מובהקות סטטיסטית בהיארעות של סיבוכי יתר לחץ דם בהיריון בין נשים שנטלו מינון נמוך של אספירין או פלצבו, לאחר טיפולי הפריה, כאשר התרופות ניטלות כבר עם הזריקות לגירוי שחלתי ונלקחות ברציפות עד ללידה. Haapsamo 2010 Oct 13. et al. Low-dose aspirin therapy and hypertensive pregnancy complications in unselected IVF and ICSI patients: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Hum Reprod (הכין: פרופ' דניאל זיידמן) 


מטפורמין לעומת פלצבו מהשליש הראשון של ההיריון ועד ללידה בנשים עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות.

 מטפורמין נרשם באופן נרחב בעולם לנשים בהיריון עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות (PCOS) בניסיון להפחית את סיבוכי ההיריון. אך מטפורמין לא מאושר בהוריה זו, וחסרות עדויות שתומכות בשימוש זה.  מטרת החוקרים הנורבגיים הייתה לבחון את ההשערה כי מתן מטפורמין החל מהשליש הראשון של ההיריון ועד ללידה מפחית את סיבוכי ההיריון בקרב נשים עם PCOS. נערך מחקר אקראי, מבוקר פלצבו וכפול סמיות. המחקר היה רב מרכזי, וכלל 257 נשים עם PCOS מ- 11 מרכזים, בשליש הראשון להריונן, בגילאי 18-42 שנה.  סה"כ ניתן באופן אקראי מטפורמין או פלצבו ב- 274 הריונות יחיד (ב- 257 נשים), החל מהשליש הראשון להיריון ועד ללידה.לא נמצא הבדל מובהק בהיארעות של רעלת היריון בין קבוצת המטפורמין (7.4%) וקבוצת הפלצבו (3.7%). שיעור הלידות המוקדמות היה 3.7% בקבוצת המטפורמין ו- 8.2% בקבוצת הפלצבו (הבדל לא מובהק). ההיארעות של סוכרת היריון הייתה 17.6% בקבוצת המטפורמין ו- 16.9% בקבוצת הפלצבו (הבדל לא מובהק). שיעור סך סיבוכי ההיריון היה דומה, 25.9% ו- 24.4%, בהתאמה. נשים שנטלו מטפורמין עלו פחות במשקל במהלך ההיריון בהשוואה לקבוצת הפלצבו. לא נמצא הבדל במשקל הלידה של הילודים בין הקבוצות.מסקנת החוקרים הייתה שטיפול עם מטפורמין, החל בשליש הראשון של ההיריון ועד ללידה, לא מפחית את שיעור הסיבוכים בהיריון של נשים עם PCOS. Vanky et al. Metformin versus placebo from first trimester to delivery in polycystic ovary syndrome: A randomized, controlled multicenter study. J Clin Endocrinol Metab 2010 Oct 6.  (הכין: פרופ' דניאל זיידמן) 

פרופ' דניאל זיידמן
פרופ' דניאל זיידמן

רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ-גופית במרכז הרפואי אסותא , תל אביב

פרופסור חבר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. חבר בצוות הניהול של היחידה להפריה חוץ-גופית.

אהבתם? שתפו את המאמר >>
Facebook
Twitter
Email
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:
רוצים להתייעץ עם פרופ׳ זיידמן?
השאירו פרטים, ונחזור בהקדם: